NOTÍCIA

Resultats econòmics exercici faller 2016-17

Resum informe econòmic

Ingressos en metàl·lic / 237.887 €

Despeses econòmiques / - 200.493,36 €

 

Benefici / 37.393,64 €

 

Saldo positiu diferència (Cobros i pagaments) / 33.388,55 €

Saldo bancari a 26 d’abril de 2017 a les 12:42 hores / 25.032,88 €

Saldo positiu / 58.421,43 €

 

Deute bancari / 50.000 €

Deute préstec personal / 13.000 €

 

Saldo final a deure = 4.578,75 €

<< TORNAR