JUNTA LOCAL FALLERA

JUNTA LOCAL

Creada en 1944, la Junta Local Fallera d’Alzira és l'organisme col·lectiu que, per delegació de les comissions falleres, exerceix la funció rectora i coordinadora per a la celebració dels festejos i tot tipus d'actes relacionats amb les Falles en honor a Sant Josep. Està formada per fallers i falleres de les distentes comissions de la ciutat.

El president de Junta Local Fallera és triat per votació democràtica i este, posteriorment crearà la seua pròpia directiva, ja siga seleccionant voluntaris per al càrrec o reclamant a les persones corresponents i independentment de la comissió a la qual pertanyen.

La Junta Local Fallera, vetllant sempre per un millor funcionament de les comissions falleres, ofereix i convoca les següents activitats i servicis:

Arxiu: Disponibilitat d'un extens fons documental de la història de les Falles, amb llibrets, esbossos i diverses publicacions de totes les comissions.

Biblioteca: Una extensa selecció de llibres de diverses matèries, amb especial dedicació a temes valencians i fallers.

Cultura: Organització de concursos de teatre, en llengua valenciana, major i infantil, concursos, exposició del ninot, museu faller, Mostra d'Indumentària Valenciana.

Economia: Gestionar tota l'economia de l'organisme faller, tant pel que fa a proveïdors com a les pròpies comissions falleres, així com lliuraments de premis i ajudes econòmiques.

Festes: Presentacions, concursos de paelles, així com l'Ofrena de Flors, Cavalcada Multicolor i la col·laboració amb altres delegacions.

Incidències: Ofereix assessorament jurídic a les comissions. Tramita i diligència totes les queixes, denúncies, infraccions, etc. que sorgisquen entre els diferents estaments fallers, comissions, veïns, artistes, proveïdors, etc. sancionant sempre en base al Reglament Faller.

Mitjans de comunicació: Atendre i facilitar la corresponent informació de la festa als diferents mitjans acreditats a la Junta Local Fallera.

Recompenses: Tramitar totes les peticions i lliurament de les recompenses que cada any se sol·liciten.

Relacions públiques: Organització de la Gala Fallera, Proclamació de les Falleres Majors, visites i viatges de les falleres majors i Cort d'Honor, convidats , etc.

Règim interior: Assumeix la gestió per a la legalització de les comissions falleres, des de la creació de noves falles fins a l'obertura de casals, aprovació de demarcacions, control de censos, sectors, etc.

Secretària: És el departament encarregat de la comunicació general de la festa, registre d'entrada i eixida, convocatòries, credencials, circulars, butlletins, escrits, etc. Està en permanent relació amb totes les delegacions .

Esports: Futbol sala i jocs de saló (escacs, parxís ,truc i dòmino).

REGLAMENT FALLER

DESCARREGAR

DIRECTIVA

PRESIDENT
VICENTE JULIO MUÑOZ LLORCA
SECRETARI GENERAL
FERNANDO IÑIGO LUIS
VICEPRESIDENT
ANTONIO GOIG RIERA
VICEPRESIDENT
JUAN ANTONIO PASCUAL LLINARES
VICEPRESIDENT
JOSE LUIS ROJAS CRESPO
 
TRESORER
SALVADOR CAMARENA VILA
VICESECRETARI
JUAN ANTONIO GOMEZ SALES
DELEGADA JURÍDICA I D'INCIDÈNCIES
CARMEN MARTI LAPORTA
DELEGACIÓ DE PROTOCOL
MARI CARMEN GIL ENGUIX
LAURA ROCA IBAÑEZ
DELEGADA CORT MAJOR
DELEGADA CORT INFANTIL
LORENA MASCARELL FURIO
ORETO PIERA REQUENA
DELEGACIÓ DE FESTEJOS
SEBASTIAN GIL ZAMORA
JOSE PARADA MARTINEZ
PAQUI VALLES LOPEZ
JOSE E. ALBELDA MONERRI
DELEGACIÓ DE DESFILADES
BERNARDO ROCA LAIRON
FRANCISCO LOPEZ BORDES
RAFAEL LOPEZ GARCIA
RUBEN CHUECA ROCA
DELEGADA DE CULTURA
MARIA PONS GOMEZ
DELEGAT DE MONUMENT I PIROTÈCNIC
OSCAR DE LA MERCED BRIA
DELEGACIÓ D'ESPORTS
JOSE V. PASTOR COGOLLOS
JUAN JOSE TARRASO REY
JUAN FERRI GIL
DELEGACIÓ DE RECOMPENSES, ARXIU, CENSOS I MUSEU
ROCIO CAMPOS MURO
JAVIER MARIN VAZQUEZ
DELEGADA COMUNICACIÓ
LAURA GOMAR DAVIU
DELEGACIÓ PAGINA WEB I TECNOLÒGICS
VICENTE SANMARTIN VAZQUEZ
VICENTE JUAN VAÑO
DELEGAT PUBLICITAT I RECURSOS ATÍPICS
ANTONIO ASENSIO